Teen Challenge Sverige

SÖK TEAM TILL DIN FÖRSAMLING

Kanske är det till din församling som Gud vill sända arbetare, för att skörden är stor? Kanske är det ni som ska vara med och träna nästa generation? Välkomna ett team under ett år för att bygga Guds rike tillsammans, lära av varandra och ta det sociala arbetet till nästa nivå.

PRAKTISKT

Teama gör man på heltid. Ett team ska bestå av minst två personer. Ni som sammanhang och gemenskap får vara teamets bas. Där teamet har sin grund. Där får ni möjlighet att bygga tillsammans.

Vi ser gärna att alla team får vara med och jobba utåtriktat på olika sätt. Hur detta arbetet ser ut rent praktiskt beror självklart på de behov som finns i ert sammanhang. Det kan handla om ungdomsarbete i kyrkan, kamratstödjare på den närliggande skolan, språkcafé och mycket mer.

Varje teamplats ska kunna erbjuda en handledare till teamet som är med hela året. En handledare finns med och planerar, lägger upp arbetet, leder och lyssnar på teamet.

 

TEAMÅRET

Teamåret 2021/2022 inleds V.33 i augusti, där första veckan är uppstart på Götabro för teamen. V35 anländer teamen till sina teamplatser. Teamen är igång i ca 10 månader och avslutas därför i början av juni 2022. Under året återkommer teamen till Götabro sex gånger på teamveckor för ledarträning, coachning, gemenskap, samtal, uppmuntran och för att söka Gud tillsammans. Teamen kommer även åka iväg på en missionsresa någon gång under sin teamtid. Året kommer också innehålla teamträffar på någon av teamplatserna, då mentorn kommer på teambesök.

Den övriga tiden finns teamen på plats på sina vardera teamplatser.

EKONOMI

För att ha team betalar ni som teamplats en teamavgift på 48 000 kr/person och teamår (10 månader). Ni står för mat, boende och internet för teamet. Räkna med en matkostnad på ca 1 000kr/person och månad som ni behöver lösa genom t.ex. ett ekonomiskt bärarlag el.dyl. Utöver detta står ni även för alla kostnader som kan tillkomma i tjänsten vid till exempel resor och aktiviteter.

Teamarna jobbar ideellt och studerar på 50%. De har därför möjlighet att söka studiemedel.

Teamaren betalar 10 000 kr/teamår till teamplatsen som en bostadsavgift. Denna avgift tas ut för att logi inte skall räknas som beskattningsbart, och ingår som en del i avtalet med er som teamplats.

 

 

ANSÖK OM TEAM

För dig som vill ansöka om ett Team till din församling, fyll i ansökan nedan.

Ansökan för teamplats

Vi för sedan en dialog utifrån både era och de sökande teamarnas önskemål och placerar ut teamare som vi tror blir lämpligt.

Läs om hur Teen Challenge hanterar personuppgifter
Har du fler frågor hör av dig till oss på team@teenchallenge.se