INBJUDAN TEEN CHALLENGE SVERIGE ÅRSMÖTE

Hej Kära TC-vän och medlem!

Föreningen Teen Challenge Sverige bjuder in till årsmöte: tisdagen den 9 maj, 2023.
Tiden för mötet är kl 18.00. 
Platsen för mötet är Englahaket, Engelbrektsgatan 25, Örebro.

På programmet: bla. vittnesbörd, bön, fika, flera viktiga val och annan årsmötesformalia t.ex. budgetförslag och presentation av verksamhetsberättelsen mm.

Anmälan sker via mejl: christian@teenchallenge.se eller magdalenabina@gmail.com senast tisdagen den 2 Maj.

Önskar Du få ta del av årsmöteshandlingarna vänligen kontakta Christian Alderblad, eller har du frågor ring 0706 604 963.

Allt gott och tack för att Du står med oss i arbetet för att träna och sända unga kristna som i ord och handling älskar utsatta in i himlen.

Guds frid.

/Christian Alderblad (verksamhetsledare) samt Markus Werner och Magdalena Bina (ordförande) Teen Challenge.