Teen Challenge Sverige

TEAM

Längtar du efter att det ska bli på riktigt? Det är nu det händer. Det är nu du tar det bästa beslutet du kan ta. Ge ett år till att lära dig omsätta tro till praktisk handling. Till att kavla upp armarna, gå ut genom dörren och vara Jesu händer och fötter där de behövs som mest. Till att lära dig evangelisera, förtrösta, be och predika. Till att utrustas, utmanas och stretchas tillsammans med andra. Till att älska människor när de behöver det som mest. Till dramatiska bönesvar och enkla samtal. Till att se människor ta emot Jesus och se Jesus förvandla människors liv. Teama ett eller flera år med oss – Ditt liv kommer aldrig bli detsamma.

PRAKTISKT

Teamar gör du på heltid. Du lever och arbetar med ditt team som består av en mindre grupp  teamare. En teamare är bärare av Guds rike. Du utgår från en bas, din teamplats. En vanlig vecka i team är upplagd så att 30h är beräknat till arbete volontärt. De resterande 10h är undanlagd för mer teamrelaterad verksamhet så som planering, egna studier, mentorssamtal och handledning m.m. På plats på din bas får du utmanas och testa nya områden att växa och tjäna i. Vi erbjuder följande baser att teama på: 

 

Teamplats Reseteam 

Som del av ett reseteam kommer du och ditt team utgå ifrån basen i Örebro, för att därifrån resa ut till församlingar över hela landet. Besöken kan ske i etablerade sammanhang men också pionjära. Vi vill vara lärjungar som gör lärjungar, tillsammans och på riktigt. Dessa resor handlar om att tjäna lokala församlingar på olika sätt, med allt från lovsång och predikan genom gudstjänster till evangelisation, ha hand om ungdomsträffar, dagledigträffar och fika. För att skapa en hållbar tillvaro kommer upplägget bestå av resor, hemmaveckor för vila och förberedelser, samt engagemang på Englahaket i Örebro. Reseteamet och Cityteamet tjänar på vissa sätt tillsammans. Som reseteamare värdesätter vi att du är flexibel, tjänstvillig, positiv och inte minst älskar Jesus! 

 

Teamplats City, Englahaket 

Som teamare i Cityteamet får du prova på att utvecklas i områden som att gå ut med evangelium på gatan och möta människor i missbruk, hemlöshet och fattigdom. Det kan också handla om annat organiserat socialt arbete på Englahaket. Där någon av Teen Challenge personal också fungerar som teamets handledare. Från denna bas kan du också få resa till närliggande församlingar och utmanas i att predika eller dela ditt vittnesbörd och på det sättet beröra med evangeliet och ditt liv. Likväl som Reseteamet finns på Englahaket ibland, kommer också Cityteamet att haka på Reseteamets arbete. Alltså, lärjungar som gör lärjungar. Tillsammans. På riktigt. Som Cityteamare värdesätter vi att du är tjänstvillig, har ett hjärta för utsatta, gärna är frimodig, men framförallt har en stor kärlek för Jesus! 

TEAMÅRET

Teamåret 2024/2025 inleds omkring v. 33 med en teamvecka på Götabro.  Den innehåller introduktion, undervisning, bön och gemenskap. Därifrån sänds teamen ut till sina olika baser. Under året återkommer teamen till Götabro för teamveckor för ledarträning, coachning, gemenskap, samtal, uppmuntran och för att söka Gud tillsammans. Under året följer en mentor och en handledare teamarna nära. Teamåret löper över ca 9,5 månader och avslutas i början av juni med en missionsresa. Det finns möjlighet att fortsätta teama flera år.

UTBILDNING

Teamåret är upplagt så att du arbetar volontärt, samt studerar på 50%.  Som teamare läser du kursen ”Team- och ledarskolan – I ord och handling” via Örebro folkhögskola. Utbildningstillfällena är belagda till största del under teamveckorna i kombination med egna studier.
I kursen innehåller följande delkurser:

– Teamträning

– Enkel livsstil

– Lärjungar som gör lärjungar

– Socialt arbete

– Församling

– Gudsrelationen och det inre livet

– Fältstudier, analys och reflektion

– Litteraturstudie
För mer info om kursen läs gärna igenom kursplanen.

EKONOMI

Som teamare är du studerande på 50% och har därför rätt att söka studiemedel från CSN. Utöver studierna är teamåret volontärt. Du betalar en terminsavgift till Teen Challenge på 2500* kr, samt 1500* kr/månad för att täcka matkostnader, boendekostnader, vissa resor samt kurslitteratur. 

Du behöver söka egna sponsorer för personliga utgifter som kläder, mobil, resor, nöjen m.m. Vi rekommenderar att du har ca 2 500 kr/månad i understöd. Vi vill också uppmuntra våra teamare till en enkel livsstil. Med Guds hjälp och egna initiativ brukar man kunna få pengar via församling, familj och vänner, som på det sättet bidrar till missionsarbete i Sverige. Vi förstår att detta inte är helt enkelt. Tycker du det verkar svårt, så prata gärna med oss. Även detta gör vi tillsammans.

Genom Teen Challenge är du försäkrad när du är i tjänst. Kostnader för teamveckor, resor i tjänsten, samt resor mellan basen och Götabro står Teen Challenge för.
*med reservation för förändringar.

VEM KAN TEAMA?

För att teama bör du ha gått någon typ av bibelskola eller har erfarenhet av ledaruppdrag i kristna sammanhang. I ansökningsprocessen för vi tillsammans en dialog kring dina erfarenheter, gåvor och lämplighet. Vi tror inte att man behöver vara färdig för att passa i team, utan tror att längtan och villighet räcker långt. Lärjungar som gör lärjungar, tillsammans och på riktigt! 

ANSÖK TILL TEAM

Du ansöker till team genom att skicka in ansökan, rekommendation och personligt brev till oss. Fyll i formulären nedan.

Ansökan för Teamare

Rekommendation

Ansökan och personligt brev fyller du i själv. Rekommendationen ber du en pastor eller annan andlig ledare fylla i. Mer information om detta hittar du i vardera dokument.

Läs om hur Teen Challenge hanterar personuppgifter
Har du fler frågor hör av dig till oss på team@teenchallenge.se