Teen Challenge Sverige

TEAM

Längtar du efter att det ska bli på riktigt? Det är nu det händer. Det är nu du tar det bästa beslutet du kan ta. Ge ett år till att lära dig omsätta tro till praktisk handling. Till att kavla upp armarna, gå ut genom dörren och vara Jesu händer och fötter där de behövs som mest. Till att lära dig evangelisera, förtrösta, be och predika. Till att utrustas, utmanas och stretchas tillsammans med andra. Till att älska människor när de behöver det som mest. Till dramatiska bönesvar och enkla samtal. Till att se människor ta emot Jesus och se Jesus förvandla människors liv. Teama ett år med oss – Ditt liv kommer aldrig bli detsamma.

PRAKTISKT

Teamar gör du på heltid. Du lever och arbetar med ditt team som består av minst två personer. En teamare är bärare av Guds rike. Du utgår från en bas, din teamplats. En vanlig vecka i team är upplagd så att 30h är beräknat till arbete volontärt på teamplatsen. De resterande 10h är undanlagd för mer teamrelaterad verksamhet så som planering, egna studier, mentorssamtal och handledning m.m. På plats på din bas får du utmanas och testa nya områden att växa i. Vi erbjuder följande teamplatser:

 

Teamplats Församling

I en församling någonstans i Sverige har du närheten till församlingsgemenskapen  och till din handledare på plats. Ditt volontärarbete här kommer vara anpassat efter behoven som finns på just denna platsen. Där får du vara med och utvecklas i områden som att leda ungdomar och andra i en kyrka, på en fritidsgård eller en skola. Du kan i ditt team få arbeta på språkcafé eller i second hand-butik. I församlingen kan du få utmanas i att predika och på det sättet beröra med evangeliet och ditt liv. Det kan också innebära att du arbetar pionjärt och får bryta ny mark, starta upp något nytt. Alltså, lärjungar som gör lärjungar. Tillsammans. På riktigt.

 

Teamplats Götabro

Med Götabro Kursgård på Närkeslätten som bas har du närheten till bibelskolorna och till Teen Challenges kontor. Någon av mentorerna där fungerar också som teamets handledare. Där får du prova på och utvecklas i områden som att gå ut med evangelium på gatan och möta människor i missbruk, hemlöshet och fattigdom. Det kan också handla om annat organiserat socialt arbete. Från denna bas kan du också få resa till närliggande församlingar och utmanas i att predika eller dela ditt vittnesbörd och på det sättet beröra med evangeliet och ditt liv. På denna bas får du självklart också en församlingsgemenskap att växa i. Alltså, lärjungar som gör lärjungar. Tillsammans. På riktigt.

TEAMÅRET

Teamåret 2022/2023 inleds v. 33, söndagen den 21:e augusti på Götabro med introduktion, undervisning, bön och gemenskap. Innan teamen sänds ut till sina olika teamplatser. Under året återkommer teamen till Götabro sex gånger på teamveckor för ledarträning, coachning, gemenskap, samtal, uppmuntran och för att söka Gud tillsammans. Vi ses också vid teamträffar på någon av teamplatserna, då mentorn kommer på teambesök och då vi åker på missionsresa tillsammans. Teamåret löper över ca 9,5 månader och avslutas i början av juni 2023. Det finns möjlighet att fortsätta teama flera år.

UTBILDNING

Teamåret är upplagt så att du arbetar volontärt på din teamplats samt studerar på 50%.  Som teamare läser du kursen ”Team- och ledarskolan – I ord och handling” via Örebro folkhögskola. Utbildnigstillfällena är belagda till största del under teamveckorna i kombination med egna studier på teamplatsen.
I kursen innehåller följande delkurser:

– Teamträning

– Enkel livsstil

– Lärjungar som gör lärjungar

– Socialt arbete

– Församling

– Gudsrelationen och det inre livet

– Fältstudie, analys och reflektion

– Litteraturstudie
För mer info om kursen läs gärna igenom kursplanen.

EKONOMI

Som teamare är du studerande på 50% och har därför rätt att söka studiemedel. Utöver detta är teamåret volontärt. Du betalar en terminsavgift till Teen Challenge på 1500 kr avseende mat och boende under Teamveckor, vissa resor samt för kurslitteratur. Mat ordnas av teamplatsen genom t.ex. ekonomiska bärarlag eller matkassar. Boendet som teamplatsen ordnar kan ha olika lösningar utifrån Teamplatsens förutsättningar t.ex. som inneboende, i kyrkans lägenhet eller dyl.

Du behöver söka egna sponsorer för personliga utgifter som kläder, mobil, resor, nöjen m.m. Vi rekommenderar att du har ca 2 000 kr/månad i understöd. Med Guds hjälp och egna initiativ brukar man kunna få pengar via församling, familj och vänner, som på det sättet bidrar till missionsarbete i Sverige.

Genom Teen Challenge är du försäkrad när du är i tjänst. Kostnader för utbildning och resor mellan Teamplatsen och Götabro i samband teamveckor står Teen Challenge för. Övriga kostnader i tjänst hos Teamplatsen står Teamplatsen för. Vi förstår att detta inte är helt enkelt. Tycker du det verkar svårt, så prata med oss. Även detta gör vi tillsammans.
*med reservation för förändringar.

 

 

VEM KAN TEAMA?

För att teama bör du ha gått någon typ av bibelskola eller har erfarenhet av ledaruppdrag i kristna sammanhang. I ansökningsprocessen för vi tillsammans en dialog kring dina erfarenheter, gåvor och lämplighet.

 

ANSÖK TILL TEAM

Du ansöker till team genom att skicka in ansökan, rekommendation och personligt brev till oss. Fyll i formulären nedan.

Ansökan för Teamare

Personligt brev

Rekommendation

Ansökan och personligt brev fyller du i själv. Rekommendationen ber du en pastor eller annan andlig ledare fylla i. Mer information om detta hittar du i vardera dokument.

Läs om hur Teen Challenge hanterar personuppgifter
Har du fler frågor hör av dig till oss på team@teenchallenge.se