Teen Challenge Sverige

GILLAR DU DET VI GÖR?

Teen Challenge Sverige möjliggörs av enskilda gåvogivare och företagssponsorer. Utan dessa skulle vi inte ha möjlighet att jobba på det sättet vi gör idag. En gåva till vårt arbete skapar förutsättningar för att vi ska kunna satsa ännu mer på att nå ut med evangeliet till utsatta människor.

Se länk nedan.