Medlemskap

Medlemskap i föreningen Teen Challenge Sverige.

Teen Challenge Sverige, är en ideell förening, som har till ändamål att utifrån en kristen grundsyn bedriva bibelskole- och teamverksamhet. Vi finns på Götabro Kursgård och samarbetar med Götabro Bibelskolor. Våra team finns i olika församlingar i Sverige för att uppmuntra till Jesusefterföljelse och evangelisation. Verksamheten har också till syfte att nå socialt utsatta med evangelium.

Som medlem stöttar du arbetet och verksamheten. Som medlem har Du också möjlighet att påverka föreningens riktning. Du kallas till årsmötet med möjlighet att rösta, ta del av visioner samt lyssna till årsberättelsen. Du väljer själv nivå på Ditt engagemang.

Föreningens verksamhet leds av en styrelse som väljs på föreningens årsmöte.
Medlem är den som delar vår vision och kristna grundsyn samt aktivt gjort ett val t.ex genom att erlägga medlemsavgift eller bli regelbunden autogirogivare.

Varmt välkommen som medlem.